خدمات

 

  • ارائـه خدمات مشاوره ای و ارائه فرمولاسیون مـتناسب بـا ذائقـه ایـرانی
  • بـرگـزاری کلاس های آموزشی و سمینارهای آمـوزشی بـرای قـنادان و نـانـوایان
  • دارای سامانه ارتباط بـا مشتریـان بـه صورت آنلاین و تلفنی
  • اعزام متخصصان به محل در صورت نیاز و درخواست مشتریان جهت اجرا و آموزش فرایند پخت به قـنادان و نـانوایـان

 

 

دی ان ان