کیک اسفنجی   

کیک اسفنجی کیکی بسیار نرم و سبک، دارای حجم مطلوب و طعم قوی است این کیک قلب بسیاری از محصولات قنادی از جمله کیک­های سنتی ،کیک­های لایه ای، سوسیس رول، کیک­های میان وعده و بسیاری کیک ها و دسرهای دیگر است .

 

فرمول پیشنهادی و روش تهیه

 

پودر نیمه آماده کیک اسفنجی                                                                       1 کیلوگرم 
تخم مرغ تازه                                                                                          650 گرم
آب   250 گرم

 

شرایط میکس و پخت :

  • ابتدا زرده با سفیده تخم مرغ خوب همزده شود تا رنگ آن متمایل به سفید شود و سپس به ترتیب آب و پودر کیک اسفنجی در میکسر اضافه شود.
  • زمان میکس:                     ۱۰ – ۸ دقیقه               
  • سرعت میکس:                   دور تند                                       
  • دمای پخت:                   ۲۰۰ – ۱۸۰ درجه سانتیگراد برای رولت اسفنجی
  •                                    ۱۹۰ – ۱۷۰ درجه سانتیگراد برای کیک اسفنیجی 

  • زمان پخت:                    ۱۰-۸ دقیقه برای رولت اسفنجی   
  •                                     15-25 دقیقه برای کیک اسفنجی    

                                            
کیک اسفنجی 1

کیک اسفنجی 1

کیک اسفنجی 1
کیک اسفنجی 2

کیک اسفنجی 2

کیک اسفنجی 2
کیک اسفنجی 3

کیک اسفنجی 3

کیک اسفنجی 3
کیک اسفنجی 4

کیک اسفنجی 4

کیک اسفنجی 4
کیک اسفنجی 5

کیک اسفنجی 5

کیک اسفنجی 5
کیک اسفنجی 6

کیک اسفنجی 6

کیک اسفنجی 6
کیک اسفنجی 7

کیک اسفنجی 7

کیک اسفنجی 7
کیک اسفنجی 8

کیک اسفنجی 8

کیک اسفنجی 8
کیک اسفنجی 9

کیک اسفنجی 9

کیک اسفنجی 9
کیک اسفنجی 10

کیک اسفنجی 10

کیک اسفنجی 9
کیک اسفنجی 11

کیک اسفنجی 11

کیک اسفنجی 11
کیک اسفنجی 12

کیک اسفنجی 12

کیک اسفنجی 12
کیک اسفنجی 13

کیک اسفنجی 13

کیک اسفنجی 13
کیک اسفنجی 14

کیک اسفنجی 14

کیک اسفنجی 14
کیک اسفنجی 15

کیک اسفنجی 15

کیک اسفنجی 15
کیک اسفنجی 16

کیک اسفنجی 16

کیک اسفنجی 16
کیک اسفنجی 17

کیک اسفنجی 17

کیک اسفنجی 17
کیک اسفنجی 18

کیک اسفنجی 18

کیک اسفنجی 18
کیک اسفنجی 19

کیک اسفنجی 19

کیک اسفنجی 19
دی ان ان