تاریخچه آردین نان پارسیان

آردین نان پارسیان در سال 1393 در زمینی به مساحت 5000 متر مربع واقع در شهرک صنعتی عباس آباد با همکاری شرکت بک آلدرین اتریش جهت تامین نیازهای بازار ایران آسیای میانه در زمینه تولید بهبود دهنده های نان و پریمیکس های قنادی به عنوان دوازدهمین کارخانه تولیدی زیر مجموعه شرکت بک آلدرین تاسیس گردید.

 

 

درباره آردین نان پارسیان

تحقیق و توسعه

در امـر صـنـایع غـذائـی داشـتـن پـرسنـل مـجـرب و مـتـخـصـص

ارائـه فرمـوالسیون جهت مـحصوالت جدید

هـمکـاری بـا شـرکـت هـای دانـش بـنیان


کنترل کیفیت

برای نظارت بر کلیه مراحل از ورود مواد اولیه به کارخانه تا تولید محصول نهائی بهره گیری از متخصصان حرفه ای و با تجربه

دارای آزمایشگاه میکروبی و شیمایی پیشرفته

دارای آزمـایـشـگـاه فـرایـنـد پـخـت و کـنـتـرل کـیـفـی مـجـهـزدی ان ان