گالری

موزه نان باكالدرين در كنار كارخانه واقع در شهر لينز، بزرگترين شهر صنعتى كشور اتريش مى باشد. از جمله اثار موجود ميتوان به قديمى ترين كتاب نانوايى خطى و قديمى ترين داس كشف شده در جهان و اثارى بسيار قديمى از تمدن هاى ايران، مصر، چين باستان و مايا در آمريكاى جنوبى اشاره كرد.
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان آذر ماه 1396
کارگاه آموزشی دی ماه 96 در اصفهان
کارگاه آموزشی دی ماه 96 در اصفهان
دوره فشرده پخت نان آبان 96
دوره فشرده پخت نان آبان 96
دوره آموزشى پخت محصولات بکلدرین آذر 96
دوره آموزشى پخت محصولات بکلدرین آذر 96
دوره آموزشى پخت محصولات بکلدرین
دوره آموزشى پخت محصولات بکلدرین
بازديد و كارگاه آموزشى توسط شركت بكلدرين
بازديد و كارگاه آموزشى توسط شركت بكلدرين
کارگاه آموزشی در كارخانه گندم دشت مشهد 
کارگاه آموزشی در كارخانه گندم دشت مشهد 
کارگاه آموزشی در كارخانه گندم دشت مشهد 
کارگاه آموزشی در كارخانه گندم دشت مشهد 
بازديد و كارگاه پخت در كارخانه نان آوران
بازديد و كارگاه پخت در كارخانه نان آوران
بازديد و كارگاه پخت در كارخانه نان آوران
بازديد و كارگاه پخت در كارخانه نان آوران
بازديد و كارگاه پخت در كارخانه نان آوران
بازديد و كارگاه پخت در كارخانه نان آوران
بازديد و كارگاه پخت 
بازديد و كارگاه پخت 
كارگاه آموزشى محصولات بکلدرین 
كارگاه آموزشى محصولات بکلدرین 
كارگاه آموزشى محصولات بکلدرین 
كارگاه آموزشى محصولات بکلدرین 
كارگاه آموزشى محصولات بکلدرین 
كارگاه آموزشى محصولات بکلدرین 
آموزش پخت و معرفى محصولات بکلدرین  
آموزش پخت و معرفى محصولات بکلدرین  
کارگاه آموزشی در نان و شيرينى بانش پالاديوم
کارگاه آموزشی در نان و شيرينى بانش پالاديوم
کارگاه آموزشی در  مجموعه نان مزرعه  و  هايپر ماركت اُنيك 
کارگاه آموزشی در  مجموعه نان مزرعه  و  هايپر ماركت اُنيك 
کارگاه آموزشی در  مجموعه نان مزرعه  و  هايپر ماركت اُنيك 
کارگاه آموزشی در  مجموعه نان مزرعه  و  هايپر ماركت اُنيك 
کارگاه آموزشی در  مجموعه نان مزرعه  و  هايپر ماركت اُنيك 
کارگاه آموزشی در  مجموعه نان مزرعه  و  هايپر ماركت اُنيك 
كارگاه آموزشى محصولات بکلدرین 
كارگاه آموزشى محصولات بکلدرین 
کارگاه آموزشی در  مجموعه نان مزرعه  و  هايپر ماركت اُنيك 
کارگاه آموزشی در  مجموعه نان مزرعه  و  هايپر ماركت اُنيك 
کارگاه آموزشی در  مجموعه نان مزرعه  و  هايپر ماركت اُنيك 
کارگاه آموزشی در  مجموعه نان مزرعه  و  هايپر ماركت اُنيك 
کارگاه آموزشی در  مجموعه نان مزرعه  و  هايپر ماركت اُنيك 
کارگاه آموزشی در  مجموعه نان مزرعه  و  هايپر ماركت اُنيك 
پخت نان
پخت نان


نشانی: تهران - جاده خاوران،بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان حاتم راد، خیابان دهم کوشاوران، پلاک 2544


اطلاعات تماس :

 021 - 36427153

 09022006721 - 4 واتساپ

  021 - 36427270  

  info@backaldrin.ir

  jobbacking5@gmail.com


Rahkar Mofid ICTD © 2023
DNN