RSS
Event details

Event details

 

 

 

Event details

بازديد و كارگاه پخت در مجموعه نيشكر توسط اساتيد بك آلدرين

Event details

Event details

Event details

11تیر
04دی
Event details

Event details

 

 

 

Event details

Event details

 

17

معرفی

شماره عکس

دکتر مجتبی خسروتاج

معاون صادراتی وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران

1

جناب آقای حسین درودیان (عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران)

و جناب آقای رحیم مقیمی (رییس اتحادیه پلاستیک)

2

 

3

جناب آقای علی بهرمند (رییس اتحادیه قنادان)

4

جناب آقای خان محمدی (از اساتید برجسته در زمینه نان و مدیر عامل نان سحر) به همراه جناب آقای درودیان

5

 

6

جناب آقای محمد جواد کرمی (رییس اتحادیه نانهای فانتزی)

8

جناب آقای حسین درودیان (عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران)

و جناب آقای رحیم مقیمی (رییس اتحادیه پلاستیک)

9

مانوئل هدریک (مستر شف اتریشی)

11

جناب آقای مهندس تفرشی (کارشناس سازمان غذا و دارو)

12

جناب آقای مهندس تفرشی (کارشناس سازمان غذا و دارو)

13

 

14

 

15

جناب آقای مرشدی (مدیرعامل شرکت ماشین سازی مرشد گوهر)

17

جناب آقای مهندس بارانی (مدیریت پخش بارانی)

19

 

20

جناب آقای میثمی فرد (مدیر عامل شرکت تک نان جنوب)

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

جناب آقای احد جعفر زاده و جناب آقای میلاد جعفرزاده (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت XXL)

28

جناب آقای علیرضا مودت پور (مدیر عامل شرکت نان آوران)

29

 

30

مدیر عامل صنایع بهبود دهنده نان اماج

31

مدیر برگزاری نمایشگاه

32

 

33

جناب آقای مرشدی (مدیرعامل شرکت ماشین سازی مرشد گوهر)

34

 

35

رئیس آکادمی نان ایران

36

 

37

 

38

 

 

دی ان ان