تست بان      

 

فرمول پیشنهادی و روش تهیه

 

آرد گندم 10 کیلوگرم 
پودر بهبود دهنده تست بان                                                           300  گرم 
خمیر  مایه  خشک                                                                 300 گرم
روغن- مارگارین                                                                       300 گرم
آب تقریبی                                             

5200 گرم

نمک

180 گرم  

شکر

250 گرم  

شیرخشک

200 گرم


شرایط میکس و پخت :

  • روغن/مارگارین                               ۲ دقیقه بعد از شروع میکس اولیه به خمیر اضافه شود.
  • زمان میکس :                                 8-5 دقیقه دور کند و سپس 5-3 دقیقه دور تند       
  • درجه حرارت خمیر بعد از میکس:        26 – 25 درجه سانتیگراد                     
  • زمان استراحت :                              0 دقیقه
  • نوع قالب                                       قالب تست
  • مقدار خمیر (وزن هر چانه):                800-500 گرم (بسته به نوع قالب تست)                     
  • دمای اتاق بخار :                              35-32 درجه سانتیگراد                    
  • زمان تخمیر :                                   تا زمانی که به انذازه یک بند انگشت از بالای قالب پف کرده باشد.  
  • دمای پخت فر :                                ۲۴۰-۲۲۰  درجه سانتیگراد ( بسته به نوع فر )
  • مدت زمان پخت فر :                         30-2۰ دقیقه

 

 

دی ان ان