باگت زردچوبه(باگت کورکوما)      

فرمول پیشنهادی و روش تهیه

 

آرد  گندم                                             10کیلو گرم
میکس کورکوما  3465                                         500 گرم
آب تقریبی                                                                                8/6 کیلوگرم
خمیر  مایه خشک                                                             150  گرم  
نمک 

 210 گرم

 

شرایط میکس و پخت :

 • زمان  هم  زدن :‌                  6-4 دقیقه با  سرعت  آرام  سپس  8-5 دقیقه با  دور تند
 • نوع  همزن :                       میکسر اسپیرال
 • حرارت  خمیر :                     25-23سانتیگراد
 • زمان استراحت  خمیر  :         10 – 5 دقیقه  
 • میزان  وزن چانه :                180 -130  گرم
 • پروفر  متوسط :                   45 -30 دقیقه                                                      
 • دمای پخت :                      240-230 درجه سانتی گراد
 • زمان  پخت :                      15 – 10 دقیقه                                       
 • با  بخار پخت  گردد تا روی آن  برشته  شود  • باگت زردچوبه
 • باگت زردچوبه
 • باگت زردچوبه
دی ان ان