کاپ کیک ردولوت   

 

فرمول پیشنهادی و روش تهیه

 

پودر نیمه آماده رد ولوت                     1 کیلوگرم   
تخم مرغ                                                               350 گرم  
روغن                                                                                                    350 گرم
خامه ترش                                                                        150 گرم 
آب  

 150 گرم 

 

شرایط میکس و پخت :

  • زمان  همزدن:                      5-3 دقیقه
  • حرارت  خمیر :                      25-23سانتی گراد
  • میزان  وزن چانه :                  50  گرم ( قالب  مافین )                                       
  • دمای پخت :                         220درجه  سانتیگراد که  به 200درجه  کاهش  یابد
  • زمان  پخت :                         20-15دقیقه                                                

آماده سازی :  

  • مواد را  با  سرعت  متوسط به  مدت  5-3 دقیقه مخلوط نمائید.
  • درقالب های فلزی، کاپ  را  با کره  آغشته  نمائید در صورت  مصرف کاپ کاغذی، خمیر  مستقیما  داخل  آن  ریخته  شود.
  • برای خامه یا  کرم آن را به  نحوی هم میزنیم تا  خامه ی صاف  به  دست  آید.کرم  را درمیان  خمیر  رد ولوت  قرار داده  و با  کاهش دما  و بسته  بودن  تهویه (‌دمپر ) پخت گردد .
  • مطابق  میل  خود تزئین  نمائید .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

دی ان ان