کاپ کیک   

 

فرمول پیشنهادی و روش تهیه

 

پودر نیمه آماده کاپ کیک                                                                    1 کیلوگرم 
تخم مرغ تازه                                                                                          250 گرم
روغن                                                                                                   200 گرم
آب   350 گرم

 

شرایط میکس و پخت :

  • پس از میکس کردن زرده با سفیده تخم مرغ،  به ترتیب آب، روغن و سپس پودر کاپ کیک در میکسر اضافه شود.
  •  زمان میکس:                      ۱ دقیقه با دور کند
  • نوع قالب:                          قالب کاپ کیک                                                 
  • مقدار خمیر:                       ۱۲۰ – ۸۰ گرم  
  • دمای پخت:                        200- 170 درجه سانتیگراد      
  •  زمان پخت:                        ۳۰ - ۲۵ دقیقه                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

دی ان ان