شیرینی کراسان ترد     

 

فرمول پیشنهادی و روش تهیه

 

آرد گندم 10 کیلوگرم  
آب تقریبی بسته به  نوع  آرد                                       5/4 کیلوگرم  
بهبود  دهنده  کراسان                                                                  350-300 گرم
خمیر مایه تر                                                                                                       500 گرم
مارگارین                                    500 گرم
شکر  

 1/300

کیلوگرم

شیر خشک                                       300 گرم
نمک 150 گرم 

 

شرایط میکس و پخت :

  • زمان  همزدن:                       6 -4دقیقه با  سرعت  آرام  و4-2 دقیقه با  سرعت  بالا
  • نوع  همزن :                         میکسراسپیرال 
  • دمای  خمیر:                         21-18 درجه سانتی  گراد
  • ضخامت  لمینت:                   حداکثر 10میلیمتر
  • اتاق تخمیر:                           24درجه سانتی  گراد  و  با رطوبت نسبی  ۷۰ تا 75٪
  • دمای پخت:                           200  سانتی گراد تا  180درجه  کاهش یابد
  • زمان  پخت:                           16- 15 دقیقه  بسته به  شکل و حجم کراسان                               

آماده سازی :  

  • کره را  لمینت  کرده  و مواد مخلوط گردد  تا  خمیر  نرمی بدست  آید.
  • بعد از  استراحت  کافی خمیر،  مقدار 250 الی 300 گرم  مارگارین  در یک  کیلو خمیری که  3 بار روی هم  تا  شده   باشد ، برای 15 دقیقه  نگهداری گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

دی ان ان