دونات تخمیری وردواید      

 

فرمول پیشنهادی و روش تهیه

 

پودر نیمه آماده دونات                             10کیلو گرم
مخمر خشک                   300گرم
آب تقریبی                                     4700 گرم
روغن                               600 گرم 
   
   


شرایط میکس و پخت :

 • زمان میکس:               دور کند 5-2 دقیقه و سپس دور تند 6-4 دقیقه 
 • زمان استراحت:            10-5 دقیقه
 • زخامت خمیر:               10-8 میلیمتر
 • مقدار خمیر:                 500-100 گرم
 • دمای اتاق بخار:            70٪-60
 • مدت زمان تخمیر:         ۴۰ دقیقه 
 • دمای روغن:                 165 درجه سانتی گراد    
 • زمان پخت در سرخ کن   بسته به رنگ طلایی مورد نظر                                      

 

 

 

 • دونات تخمیری وردواید
 • دونات تخمیری وردواید
 • دونات تخمیری وردواید
 • دونات تخمیری وردواید
دی ان ان