بکینگ پودر     

                       

 دوز استفاده

                               

دوز استفاده از بکینگ پودر شرکت بکلدرین گلاج برابر 2 الی ۴ درصد می باشد.                                

                                           

                                

 

  • بکینگ پودر
  • بکینگ پودر
  • بکینگ پودر
دی ان ان