ال کاکا (جینجر برد)      

 

فرمول پیشنهادی و روش تهیه

 

آرد گندم 500 گرم
ال کاکا20درصد -3025                      200 گرم
پودر قند                                           150 گرم
شکر  دانه ریز                                   150 گرم 
عسل   

250 گرم

آب

100 گرم

 

شرایط میکس و پخت :

  • زمان هم زدن:            6-4 دقیقه با  سرعت  آرام تا زمانی که به حالت کشسان دربیاید.
  • نوع همزن:                اسپیرال
  • زمان استراحت خمیر:  60 دقیقه
  • میزان وزن:                اندازه  دلخواه
  • دمای پخت:               200 – 180 درجه سانتیگراد
  • زمان پخت:                12-8 دقیقه     

آماده سازی :  

  • کلیه مواد  با  سرعت  پائین  میکس گردد  تا  خمیر  شکل  بگیرد سپس به  مدت  60 دقیقه خمیر  در محل  خنک  زمان استراحت  داشته  باشد.
  • پس از استراحت  خمیر به  قطر 4میلیمتر برش و به  فرم دلخواه  شکل داده  شود .
  • روی خمیر تخم مرغ میکس شده با  شیر با  کمک برس آغشته  گردد .
  • با دمپر باز به مدت  کوتاه  پخت گردد.                                                                                                                                                                                                       

                                

 

دی ان ان